Munkavle för lärarna på Vasaskolan

Lärarna på nedläggningshotade Vasaskolan i Örebro får inte arrangera det planerade föräldramötet på skolan på torsdag. Det är skolförvaltningen som har åsikter om lärarnas roll i den politiska processen, och som tycker att engagemanget får ske som privatperson inte som lärare.

Ett besked som upprör Gunnel Allard Kirchner, lärare och studievägledare på Vasaskolan i Örebro.
Hon säger att det känns som en munkavle men att de ska agera som privatpersoner.
Jan Lindblom är förvaltningschef och säger att de som tjänstemän inte ska ifrågasätta den politiska processen.