Karlskoga kommun avvaktar utredning om PCB

Trots uppgifterna om att det miljöfarliga ämnet PCB har dumpats i Centralparken i Karlskoga så väljer kommunen att avvakta. Som SR Örebro rapporterat tidigare så har tidningen Karlskoga-Kuriren låtit analysera jorden där Sagabion låg tidigare, och enligt tidningen finns det både PCB och höga halter av det hälsofarliga ämnet osläckt kalk i jorden, som ska vara rivningsavfall och nyligen ha fraktats till platsen.

Men chefen för miljö- och hälsoskyddsavdelningen på Karlskoga kommun, Kristin Södergren, säger att kommunen inte gör något åt uppgifterna förrän tidigast på fredag när anställda som jobbar med förorenad mark finns på plats.