Anhöriga till psyksjuka upprörs av Karlaklinikens miljöbeslut

De som berörs av Karlaklinikens uppsökande verksamhet i Örebro menar att den är helt livsavgörande för de svårt psykiskt sjuka patienter som får del av vården. Inga Lill Johansson, vars son lider av svåra psykoser, tycker landstinget borde ha råd med både vård och miljösatsningar, vilka nu ställts emot varandra av Karlaklinikens ledning.

Inga Lill Johansson vågar inte tänka på vad som skulle hända om hembesöken hos hennes son skulle upphöra.
För Inga Lill, som själv är sjuk, äldre och bor nio mil ifrån sin son, betyder hembesöken allt. Att personal med specialkunskaper om psykoser ger honom vård hemma, när hon själv inte längre orkar, är livsavgörande, säger hon. Hon förstår att landstinget måste dra sitt strå till stacken när det gäller att ta hänsyn till miljön, men om miljöbilar kostar mer än bensindrivna, i den uppsökande psykvården, måste Karlakliniken få mer pengar.