Vården ska inte drabbas av dyrare miljöbilar - klinik får extra pengar

Landstingsledningen lovar att skjuta till pengar så att Karlakliniken har råd med både uppsökande verksamhet och miljöbilar. Det garanterar nu Staffan Fors, direktör för primärvård, psykiatri och habilitering i Örebro läns landsting, efter att chefen på Karlakliniken protesterat mot landstingets nya miljöbilspolicy.

Enligt den skall alla bilar i primärvård, psykiatri och habilitering vara miljövänliga, vilket blir mycket dyrare än bensinbilar. Om Karlakliniken skulle följa policyn skulle man enligt klinikledningen inte ha råd att ha kvar sin uppsökande verksamhet.
Staffan Fors menar dock att merkostnaden för miljöbilar är småpengar i landstingets totala budget, och att miljön måste få kosta.