Jävskonflikt mellan kd och m

Lennart Bondesson som är skolkomunnalråd för kristdemokraterna i Örebro tycker inte att att moderaten Sara Dicksen ska få delta i besluten om skolnedläggningarna på Väster. Det finns risk för jäv, menar Bondesson skriver Nerikes Allehanda.

Anledningen är att Sara Dicksen själv har barn i skolåldern och bor i ett område som berörs om Karlslundskolan läggs ner.
Moderate Inger Högström-Westerling håller dock inte med och säger till tidningen att Sara Dicksen inte är jävig.