Arbetsplatsolycka på Degerfors Järnverk

En anställd vid Degerfors Järnverk skadades vid en arbetsplatsolycka på förmiddagen på torsdagen. 

Mannen fick en valvdörr över sig och fick föras till sjukhus med medelsvåra skador.

Polisen har gjort en teknisk undersökning av olycksplatsen på Degerfors Järnverk.