Strokevården varierar i Örebro län

Det är stora skillnader på vården av strokepatienter i Sverige. I Örebro län är strokevården bäst i vissa fall på Lindesbergs lasarett och sämst på Universitetssjukhuset i Örebro, enligt Socialstyrelsens rapport. Leif Delin är ordförande i Örebro läns Strokeförening, och han tycker att landstinget borde göra en översyn över hur dessa patienter egentligen har det.

-När man väl kommer in får man ett bra omhändertagande, säger Leif Delin, men sen vet vi att man efterlyser fler vårdplatser.

Mårten Blomqvist, som är socialdemokratiskt landstingsråd, säger att ett omstruktureringsarbete pågår, som ska leda till ett bättre omhändertagande.

Leif Delin tror att vården måste koncenteras till speciella stroke-enheter på sjukhusen, något som inte finns överallt idag.