Länets skolor sena med likabehandlingsplan

Flera skolor i Örebro län saknar fortfarande en likabehandlingsplan, trots att det sedan april förra året är lag på att det ska finnas. Syftet med en likabehandlingsplan är att den ska främja barns och elevers lika rättigheter, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Den ska också förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

På Sveaskolan i Örebro är man nu i slutfasen av att ta fram sin likabehandlingsplan. Rektorn där, Maria Bäcklin, tror att många skolor är sena med planen på grund av att det tar tid att skapa den och att den ska kunna förankras i vardagen.
Heidi Westman som är jurist på barn- och elevombudets kansli på Skolverket kan förstå att det dröjt för skolor att skapa en likabehandlingsplan, eftersom det tar tid att anpassa juridiken till verkligheten. Hon menar ändå att de skolor som fortfarande saknar en plan inte kan skylla på att det tar tid, eftersom det var drygt ett år sedan lagen trädde i kraft.

Sveaskolans likabehandlingsplan har nyligen varit ute på remiss hos personal, lärare och elever och innan sommaren hoppas rektor Maria Bäcklin att likabehandlingsplanen ska vara helt klar... Rektorn ser de 26 sidorna av likabehandlingsplanen som mer än bara ett dokument och hon hoppas planen ska leda till en ännu tryggare skolmiljö.