Kumlas utträde ur SUF närmar sig

Sydnärkes utbildningsförbund, SUF, som hade sammanträde i går bestämde sig då för att lyfta förhandlingarna om Kumla kommuns utträde ur förbundet till politisk nivå. Förhandlingarna mellan SUF och Kumla inleds den 22 maj.

Ambititionen är sedann att kunna slutföra förhandlingen den 30:e samma månad, för att ärendet om Kumlas utträde ska kunna gå vidare till medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige.
Förutom att diskutera utträdet kom SUF också fram till att de behöver be medlemskommunerna om mer pengar.
Ytterligare 16,5 miljoner kronor behövs för att klara budgeten. Den största anledningen till att det behövs mer pengar är att elevantalet förväntas öka de kommande åren.