Kvinnerstaskolan kan bli friskola

Lantbruksgymnasiet Kvinnerstaskolan norr om Örebro kan komma att bli en friskola. Fyra personer, varav tre anställda på skolan, har ansökt hos Skolverket om att starta en friskola som ska driva Kvinnerstaskolan. En av dem är läraren Anders Järnerot.

Den nya skolan är tänkt att heta Mellansvenska Naturbruksgymnasiet.

För att det ska bli aktuellt att göra om Kvinnerstaskolan till en friskola så krävs att Örebro kommun bestämmer sig för att dra sig ur som huvudman eller sälja skolan.