Avlivad häst blir JO-ärende

Justitieombudsmannen kommer att utreda ärendet där en veterinär avlivade en häst på en gård utanför Örebro. Frågan är om Örebro kommun bröt mot djurskyddslagen med sitt agerande.

Det var Lennart Östergrens häst som avlivades och han anser att det var en fullt frisk häst som avlivades på helt felaktiga grunder. Han menar dessutom att han har ett obduktionsprotokoll som styrker hans tes.
Han välkomnar nu att JO ska granska kommunens agerande i ärendet.