Cykelfartsgator till Örebro

Örebro kommun har erbjudits av Vägverket att testa så kallade cykelfartsgator. På cykelfartsgatan ska cyklister prioriteras och annan trafik ska lämna företräde.

Det är Linköping, Malmö, Västerås och Örebro kommun som har fått tillstånd av Vägverket att genomföra ett försök av cykelfartsgator.
På de här gatorna ska cyklister ha företräde och en hastighetsgräns på 20 kilometer i timmen kommer gälla.
I Örebro kommun är det den del av Kungsgatan som går mellan Nygatan och Engelbrecksgatan som är aktuell till försöket av cykelfartsgator.