Örebro med i nytt centrum för cancerbehandling

Om tre år väntas ett nationellt partikelterapicentrum för cancerbehandling i Uppsala bli verklighet. Anläggningen som kostar drygt 700 miljoner finasieras av sju landsting som har universitetssjukhus däribland Örebro läns landsting.

Landstingen har bildat ett kommunalförbund som har hand om anläggningen som ska ta emot canserpatienter från hela Sverige och övriga norden, säger Marie Louise Forsberg Fransson, socialdemokraten och ordförande för Örebro läns landsting och vice ordförande i kommunalförbundet som ansvarar för anläggningen.