Hallsbergsbranden svårsläckt

På söndagsförmiddagen så glöder fortfarande i det tvåvåningshus med 12 lägenheter i Hallsberg som brann på lördagen. Nerikes brandkår är kvar på plats och funderar nu på att riva delar av huset med grävskopa för att komma åt brandresterna.

Branden beskrivs som svårsläckt på grund av en trasslig byggnadskonstruktion med sågspån som isolering bland annat.
Fem av lägenheterna är totalförstörda. De andra sju är rökskadade och inre befäl på Nerikes brandkår Jan Backström är osäker på om de lägenheterna går att rädda.
Vid branden omkom en treårig flicka och hennes pappa.