Förhandlingar kring nya E 18

Bygget av nya E 18 från Örebro mot Karlskoga har nu kommit halvvägs. Många som bor intill den nya motorvägen är mitt uppe i förhandlingar om ekonomiska ersättningar.

Det är som en väldig utomjordisk kraft drar fram över närkeslätten och möblerar om på åkrarna och flyttar undan hus, människor och djur.

Några familjer hamnar riktigt olyckligt mittemellan den gamla och nya motorvägen. Det finns ett antal familjer som är mitt uppe i förhandlingar med Vägverket om ekonomisk ersättning på grund av den nya motorvägen.

Ett 30-tal hushåll är klara, men ett 20-tal förhandlingar återstår eller pågår. Det finns en del fasta normer att gå efter. Till exempel får den som äger jordbruksmark högre ersättning än den som äger skogmark. Om den nya motorvägen gör det svårare för en lantbrukare ska det ersättas.