Ännu inget beslut om brandskadat radhus i Hallsberg ska rivas

Efter branden i Hallsberg i lördags där två personer omkom och ett tiotal boende blev hemlösa, har katastrofledningsgruppen nu fördelat efterarbetet.
Något beslut om rivning av fastigheten har ännu inte tagits, men det väntas bli klart under dagen.