Sjöbodar vid Vättern måste rivas

Senast den 30:e september ska de sjöbodar som byggts vid Vätterns norra strand rivas, annars får samfälligheten som byggt bodarna betala böter på 300 000 kronor, det har Länstyrelsen i Örebro beslutat. Sjöbodarna är bygda på strandskyddat område för nära vattenlinjen och utan bygglov.

Först i efterhand söktes bygglov för bodarna men Länstyrelsen har inte funnit särskilda skäl att ge det.
Länstyrelsens beslut går att överklaga.