Elever och föräldrar demonsterar mot skolnedläggning

I dag, tisdag, planerar eleverna på Vasaskolan i Örebro och deras föräldrar att genomföra en demonstration. De vill uppmärksamma politikerna på vad de tycker om det nedläggningshot som finns för Vasaskolan.

De planerar också att lämna över en skrivelse till politikerna när demonstartionståget anländer till Rådhuset i Örebro.

Och på måndagen hölls ett informationsmöte på Oxhageskolan,  där föräldrar fick träffa politiker för att diskutera det förslag till skolnedläggningar som planeras på Väster i Örebro, på grund av vikande elevunderlag.
Många av föräldrarna på mötet var upprörda efteråt och ansåg inte att de fick några bra svar från politikerna.