Vägverket hoppas bygga ut E18 tidigare än beräknat

Trots att det idag saknas beslut och pengar till en fortsatt utbyggnad av E18 mellan Karlskoga och Lekhyttan, så hoppas Vägverket på en alternativ finansiering. Arbetet med sträckan Örebro - Lekhyttan har hunnit halvvägs, men trots att resten av dragningen mot Karlskoga saknas i den nationella vägplanen, så kan en utbyggnad ändå bli av tidigare än beräknat tror Knut Hawby på Vägverket i Borlänge.

Knut Hawby på Vägverket i Borlänge är chef på avdelningen för planering och kundbehov. Hans bedömning är att en fortsättning av E 18 från Lekhyttan till Karlskoga kommer att kosta cirka 60 miljoner kronor med en lösning med vajerräcke mellan körbanorna.
Han hoppas att deras egen arbetsplan ska bli klar i sommar. Sedan ska den ställas ut och fastställas.