Nytt jobb för Anders Florenius

Anders Florenius, som är informationschef på affärsenheten Saab Bofors Dynamics i Karlskoga, har blivit tillförordnad kommunikationsdirektör för Saab.

Han kommer att tjänstgöra på den nya befattningen fram till dess att en efterträdare till den förra komunikationsdirektören Helena Stålnert har rekryterats.

Anders Florenius har tidigare varit informationsdirektör i Bofors AB och Celsius AB fram till 2000.