Föräldrar på Vasaskolan går samman

Nu har en samverkansgrupp bildats på nedläggningshotade Vasaskolan i Örebro. Det är föräldrar som gått samman för att försöka påverka politikerna. Mats Gustavsson är en av föräldrarna. Han tycker det är konstigt att just Vasaskolan hotas av nedläggning.

Samverkansgruppen menar att utredningen om vilka skolor som bör läggas ner på Väster i Örebro bygger på en del rena faktafel. Bland annat när det gäller hur många elever som inte väljer Vasa. Där menar gruppen att kommunen har glömt att räkna med en hel kommundel. Dessutom anser gruppen att politikerna som bjöd in till medborgardialog inte var tillräckligt tydliga. Föräldrarna förstod aldrig att Vasaskolan ens var hotad, eftersom beläggningen är god.