Gratis sjukvård för blodgivare

De som lämnar blod borde få gratis sjukvård, det föreslår moderaternas landstingspolitiker Kent Persson i Örebro.

Blodbristen är just nu stor på flera sjukhus, bland annat på Universitetssjukhuset i Örebro.

Men trots det så är ansvariga läkare tveksamma till förslaget.

De menar att det finns en risk att personer låter bli att berätta om sjukdomar och smittor bara för att få lämna blod och få gratis vård.