Ensidigt arbete stort arbetsmiljöproblem

Ensidigt monteringsarbete blir allt vanligare inom industrin och svarar nu för de flesta yrkesskadorna bland kvinnor. Nu ska Arbetsmiljöverket granska problemet.

I motsats till vad de flesta tror efter allt prat om automatisering och industrirobotar de senaste åren blir ensidiga monteringsarbeten vanligare inom industrin.

Enligt arbetmiljölagstiftningen ska i princip inget ensidigt upprepat arbete förekomma ,men inom bland annat motorfordons och teleutrustningsindustrin arbetar 60 000 personer med den typen av arbetsuppgifter.

Resultatet av ständigt upprepade arbetsmoment är besvär i axlar, armar, händer och nackar. Var tredje kvinna med den typen av arbetsuppgifter säger sig ha besvär till följd av belastningen. Värst är det för de som jobbar med ackord- eller bonuslönesystem, enligt arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket ska nu granska cirka 700 industrier med den här typen av arbeten. Syftet är naturligtvis att minska riskerna för överbelastningsskador.