Myndigheter informerade på sju språk

Idag håller flera myndigheter information på sju olika språk för nyanlända örebroare på medborgarkontoret på stadsbiblioteket. Ett av syftena är att avdramatisera kontakten med myndigheter, som många kan uppleva som skrämmande, enligt Marianne Axelsson på Skatteverket.