Vänsterpartiets eget förslag till skolnedläggningar i Örebro

Vasaskolan ska vara kvar och Mellringeskolan läggas ned, det är en del av vänsterpartiets eget förslag för att möta det minskade elevunderlaget i Örebro framöver. Vänsterpartiets Mussie Ephrem sitter i programnämnd Barn och utbildning.