Dålig egenkontroll bland kraftbolagen

Det kan vara de krångliga och svårbegripliga lagarna som gör att bara var fjärde kraftbolag i Örebro län sköter sin egenkontroll. Det är en brist som kan få konsekvenser för miljön. Roine Fransson jobbar på Eon vattenkraft i Örebro län.

Kraftverken har stor miljöpåverkan. Därför är det viktigt att de gör kontinuerliga kontroller i dammar och vattendrag för att inte rubba kretsloppet i vattnet och för att vara beredda på hur de ska hantera eventuella översvämningar.

Under åren 2004 - 2006 har Länsstyrelsen besökt 35 kraftverksbolag för att kontrollera hur de lever upp till miljöbalkens regler. Det visade sig att det är få som gör det, och det är allvarligt säger Maria Johansson, som är miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Örebro län.

-De här bristerna är någonting som både kraftbolagen och Länsstyrelsen måste ta till sig, för att vi ska kunna förbättra oss, säger Maria Johansson.