Länsföretagen samarbetar mest med Norge och Tyskland

Norge är det vanligaste exportlandet för företagen i Örebro län, medan Tyskland är det land som det importeras mest ifrån. Det visar en undersökning som företagarna gjort.

Det är inte så vanligt att företag i Örebro sysslar med export eller import, knappt var 10:e av länets 22 000 företag gör det.
Däremot utmärker sig Örebro läns företagare genom att ha mycket handel med Ryssland jämfört med andra län i Sverige.