Örebro och Värmlands landsting kan utöka samarbete

Både Karlskoga lasarett och det rättspsykiatriska sjukhus som planeras i Kristinehamn, ska ägas av både Örebro läns landsting och landstinget i Värmland. Det kan bli resultatet av ett ökat samarbete som nu utreds av de båda landstingen.

Örebros landstingsråd, socialdemokraten Marie-Louise Forsberg-Fransson menar att landstingen behöver varandra.

Örebro säljer idag både akut- och specialsjukvård till Värmland, men politikermna i båda landstingen vill ha mer samarbetet inom vård, kultur och adminstration.
Ett gemensamt ägande i form av ett kommunförbund är det som politikerna diskuterar i fallet med det rättpsykiatriska sjukhuset i Kristinehamn, som väntas vara klart om ett par år.
Samma kommunförbund, kanske ett annat eller en gemensam nämnd, ska kunna styra Karlskoga lasarett om båda landstingen blir ägare för sjukhuset. Det har också viss betydelse för samarbetet att det är nu socialdemokrater med samnma grundsyn som styr de båda landstingen menar Marie-Louise Forsberg-Fransson.