Frikyrkor håller förbön för Örebro kommun

Vid tre tillfällen har personer från tio frikyrkor hållit så kallad förbön i Rådhuset i Örebro. Tanken är att förbönerna ska hållas en gång i månaden. De som håller förbön ber för kommunens välgång. Till exempel kan det handla om att arbetslösheten ska minska.

Det är kommunfullmäktiges ordförande, kristdemokraten Lars O Molin som tagit beslutet om att låta den kristna gruppen träffas i Rådhuset.
Molin ville, när han sa ja till gruppen, att så många som möjligt skulle medverka, men hittills är det bara frikyrkorna som deltar i förbönerna.
Det var under den förra mandatperioden som Per Danielsson tog kontakt med kommunfullmäktiges ordförande, socialdemokraten Torgny Larsson, och sa att han och en grupp kristna ville be för Örebro kommun i Rådhuset. Men Torgny tog aldrig något beslut utan frågan ärvdes av hans efterträdare kristdemokraten Lars O Molin.
Fullmäktiges ordförande kan nämligen ensam bestämma vem som ska släppas in i Rådhuset.