Oppositionen kritisk mot förbön i Rådhuset

Den politiska oppositionen i Örebro kände inte till att det hålls förböner i Rådhuset. Det är personer från tio frikyrkor som vid tre tillfällen bett för kommunens välgång i Rådhuset. Förbönerna ska hållas en gång per månad, men oppositionen är alltså kritisk.

Jonas Karlsson är socialdemokrat och oppositionsråd och säger att det är konstigt att han inte fåt någon infoprmation om att det hålls förböner i Rådhuset.
Han menar att det nu måste till tydliga regler för hur Rådhusets lokaler ska användas. Exempelvis har de politiska ungdomsförbunden inte fått hålla till i Rådhusets lokaler.
Vänsterpartiets Mussie Ephrem kände inte heller till det här.
Han tycker inte att offentligt finansierade lokaler ska användas till kyrkliga aktiviteter.
Även kommunalrådet Staffan Werme ser problem med att kommunen kan komma att förknippas med kyrkan. Samtidigt menar han att det är svårt att säga nej till att det hålls förbön i Rådhuset, eftersom det är för en god saks skull.
De örebroare som Sveriges Radio Örebro talat med säger dels att det är bra att hålls förböner i Rådhuset medan andra är kritiska och menar att Rådhuset ska vara en neutral plats.