LO informerar sommarjobbande ungdomar

Redan nu har LO startat sin kampanj ”Facket i Sommarland” för att informera sommarjobbande ungdomar om deras rättigheter. Förra veckan började LO att informera elever ute på skolor runtom i länet och landet.

Tommy Pihl som är Skolinformatör på LO-distriktet i Örebro län säger att de vanligaste frågorna är vilken lön ungdomarna har rätt till.
LO:s kampanj ”Facket i Sommarland” har pågått sedan mitten av 70-talet. Syftet med kampanjen är att informera ungdomar om deras rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden.
Tyngdpunkten av kampanjen läggs mitt på sommaren då LO åker runt och besöker ungdomar på deras arbetslatser men redan nu har alltså LO besökt skolor runtom i landet.
En jourtelefon har också öppnat dit ungdomar, föräldrar, lärare och arbetsgivare kan ringa.