Samma bidrag trots olika många medlemmar

Bidragssystemet inom Örebro läns landsting gör att politiska ungdomsförbund med få medlemmar kan få lika mycket bidrag som förbund med flera hundra medlemmar. Lars Berge Kleber som är centerpartist och oppositionsråd i landstinget tycker att det att det här är fel.

Men systemet försvaras av folkpartisten Jan-Erik Brohede i landstinget. Han menar att systemet inte uppmuntrar till fusk.