Präster och diakoner på kurs i Örebro

Under måndag och tisdag träffas närmare 250 präster och diakoner från Strängnäs stift i Örebro, för att fortbilda sig. De ska koncentrera sig på frågor som identitet, kommunikation och värderingar.

Bland annat kommer gäster som teologen, forskaren och författaren Ola Sigurdsson, teologie doktor Charlotte Engel och den palestinska prästen Mitri Rabeb att föreläsa för deltagarna. Ytterligare ämne som tas upp är att våga vara där unga är.