Universitetet överklagar inte dom

Örebro universitet kommer inte att överklaga tingsrättens dom om diskriminering i samband med urvalet till hälsoutvecklarprogrammet 2005. Två kvinnliga sökande till den kvinnodominerade utbildningen fick stå tillbaka för två manliga, trots att de hade bättre meriter.

Tingsrätten dömde universitetet att betala de två kvinnorna 75 000 kronor vardera i skadestånd.Universitetet hävdade att det försökt följa statsmakternas intentioner om ökad jämställdhet men tingsrätten kom till en annan slutsats - lagen tillåter inte att en minoritet ges företräde om den har sämre meriter. Örebro universitets ledning gör bedömningen att Högsta domstolen kommer att resonera på samma sätt och väljer alltså att inte överklaga domen.