Njursjukvården kritiseras

Njursjukvården i Örebro län hör till de sämre i landet enligt en sammanställning som bekostats av ett läkemedelsföretag. Enligt undersökningen får inte alla njurpatienter så många dialysbehandlingar som rekomenderas och möjligheten att få dialys i hemmet är begränsad.

Tillgången på njurar för transplantation är sämre i Örebro län än genomsnittet för landet. Landstinget får däremot beröm för sina förebyggande insatser i form av kontroller.