Övervikt och fetma ett växande problem

Övervikt och fetma är ett växande problem bland barn och ungdomar i Sverige - samtidigt som allt fler barn också reducerar sin vikt. Det visar en avhandling som barnläkaren och forskaren Bo Werner vid Universitetssjukhuset i Örebro har lagt fram.

Avhandlingen bygger på material insamlat från hela landet under nitton års tid - och det är första gången barns fetma och viktminskning studeras i ett nationellt perspektiv.