Politiker och pendlare eniga om tågproblem

När tågpendlare och politiker träffades på Rådhuset i Örebro på måndagen för att diskutera problemen med tågtafiken var de rörande eniga. Politikerna lovade att föra pendlarnas frågor vidare till berörda, som till exempel att ha en dialog med infrastrukturministern och att se över spårfrågan långsiktigt.

Andreas Getzman, från tågpendlarföreningen i Örebro säger till Nerikes Allehanda att de var nöjda med att de fick till mötet och säger också att de vill träffa politikerna igen om ett år.
Då för att se om det hänt något säger han.