Överviktiga barn får vänta länge på hjälp

Det är lång väntetid till Universitetssjukhuset i Örebro för de barn som behöver hjälp mot tidig övervikt. Trots att USÖ i år satsat extra på just den hjälpen. Både skolhälsovården och föräldrar trycker på, men alla kan inte få hjälp.

Bara de barn som är mest utsatta får hjälp och i de fallen har det oftast gått så långt att det lett till fetma. Linnéa är en av de patienter som regelbundet besöker sköterskan Eva-Helen Rhan på barn- och ungdomskliniken på USÖ, för att få hjälp mot sin övervikt. 
Linnea har fått hjälp med sin övervikt på USÖ sedan hon var 12 år, idag är hon snart 17.
Till en början var hon inte speciellt positiv till hjälpen, men i dag tycker hon att hon får det stöd hon behöver.

Från och med i år satsar USÖ extra pengar på överviktiga barnen. De har anställt två sköterskor som ska dela på en heltidstjänst för att endast arbeta med övervikt på barn- och ungdomskliniken.
Eva-Helen Rhan är en av dem och berättar att det är viktigt att behandla övervikt som en sjukdom för att förhindra andra framtida följder.