Oenighet om Vasaskolans framtid

Möten mellan föräldrar och politiker, med anledning av skolnedläggningar på Väster i Örebro, avlöser varandra. På måndagen var det dags för det sista mötet. Turen var då kommen till föräldrar för Vasaskolans elever. De samlades i Rostaskolans matsal.

Kristdemokraternas kommunalråd, Lennart Bondesson, med ansvar för just skolfrågor, tyckte att stämningen på mötet var lite lugnare än vad det varit på tidigare möten. 
Ett av argumenten från politikerna för att lägga ner skolor är att lokalerna kommer stå tomma allteftersom barnkullarna på väster minskar, något som föräldrarna starkt motsatte sig.

Föräldrarna anser att eftersom Vasaskolan fungerar som anvisningsskola för många elever som inte bor i stan, fylls den på.
Vasaskolan är också en av Örebros populäraste grundskolor med en tydlig sportprofil som många ungdomar väljer. 
Miljöpartiets kommunalråd Gabriella Blomgren förstår föräldrarnas oro, men anser att problemen ändå kvarstår och att det måste göras nedskärningar.

Den 7:e juni tar politikerna beslut om vilka skolor som berörs av nedläggningen.