Färre färdigbehandlade kvar på USÖ

Antalet färdigbehandlade patienter från Örebro kommun som tvingas ligga kvar på Universitetssjukhuset i brist på kommunala vårdplatser har minskat kraftigt de senaste månaderna.

För några månader sedan låg ständigt mellan 20 och 40 färdigbehandlade patienter kvar på USÖ men de senaste veckorna har bara några patienter tvingats ligga kvar, enligt Rasmus Persson, ordförande i programnämnd social välfärd. Enligt Rasmus Persson är förändringen ett resultat av den nollvision kommunen infört.