Arseniksanering påbörjad i Hasselfors

Nu har saneringen kommit i gång i Hasselfors, där marken förorenats av arsenik. På måndagen började det ansvariga företaget att gräva bort ytskiktet av jorden intill Hasselfors skola, och man räknar med att arbetet ska pågå hela veckan.

Sen ska även ett dike saneras, men för att det ska vara möjligt så måste det först torka ut, säger Kjell Eriksson på företaget Setra Group. Det var förra hösten, 2005, som höga halter av arsenik uppmättes i en bäck utanför Hasselfors skola.