Tillsynen av Baggershus JO-anmäls

Länsstyrelsen i Västra Götaland ber nu själv att justitieombudsmannen (JO) ska granska dess tillsynsverksamhet. Det gäller tillsynen av det privata och starkt kritiserade behandlingshemmet Baggershus i Mölndal där även flera kommuner från Örebro län placerat barn.

Länsstyrelsen i Västra Götaland säger i sin anmälan att någon egen tillsyn av behandlingshemmet aldrig skett utan man har i stället granskat rapporter från Mölndals kommuns inspektioner. Länsstyrelsen vill ha utrett huruvida detta sätt att sköta tillsynen är korrekt.