Allt vanligare med restaurangbesök

Allt fler går på restaurang i Sverige. Bara under förra året ökade omsättningen med 7,7 procent, det visar siffror från Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare.

Men det är stora skillnader mellan länen. Örebro län hamnar någonstans i mitten, med en omsättningsökning på sex procent förra året.

Bäst har det gått i Halland med en ökning på 14 procent, och sämst i Jönköping där omsättningen har ökat med två procent.