Stabil ekonomi för Lekebergs kommun

Det ser ut att gå bra för Lekebergs kommun när det gäller ekonomin. När fem månader gått av året så har kommunen gjort av med 40 procent av de pengar som ska räcka året ut.

Enligt planen skulle något mer, eller 42 procent av pengarna, vara slut vid det här laget.

Ändå visar prognosen från de olika förvaltningarna på ett underskott för året på 100 000 kronor.