Mikrokrediter införs i Sverige på försök

Nu prövas modellen med mikrokreditlån till invandrarkvinnor i Sverige som har svårt att få vanliga bankklån. Joyce Kimwaga-Lundin från Katrineholm är en av initiativtagarna till projektet.

Joyce Kimwaga-Lundin hoppas att införandet av mikrokredit i Sverige kan leda till att hjälpa speciellt gruppen invadrarkvinnor som hamnat utanför arbetsmarknaden.

Till att börja med kommer en grupp på runt femtio kvinnor i fyra olika län ha möjlighet att låna pengar för att starta olika verksamheter. Säkerheten i lånen är just gruppen som ska hjälpa och stödja varandra.

Kimwaga-Lundin säger att mikrokrediter oftast förknippas med utvecklingsländer. Det var ju i Bangladesh det började i början av 80-talet, och förra året fick grundaren Nobels fredspris. Men mikrokrediter finns också i många välfärdsstater enligt Joyce Kimwaga- Lundin.

Anledningen till att man nu inför den här fonden i Sverige är missnöjet mot bland annat bankerna, menar Irina Öberg som ska jobba som coach i de olika grupperna.