Brist på ingenjörer

Arbetslösheten bland ingenjörer har minskat till den lägsta nivån på fem år. I Örebro län är 1,5 procent av ingenjörerna arbetslösa och på många håll är det brist på ingenjörer.
Mest akut är bristen på dataingenjörer enligt den fackliga organisationen Sveriges ingenjörer.