Kommunerna får pengar till kvinnojourerna

Länets kommuner får drygt 3 miljoner kronor av länsstyrelsen för att utveckla och förstärka kvinnojoursverksamheten. Pengarna ska ge extra stöd för kvinnor som blivit utsatta för våld, och barn som bevittnat våld.
Regeringen tycker att det tidigare inte gjorts tillräckligt på området och skjuter därför till pengar till kommunerna.