Kräver att frågan om skolnedläggning tas upp i kommunfullmäktige

Föräldragruppen på nerläggningshotade Vasaskolan i Örebro kräver i ett brev till kommunen att frågan om vilka skolor som skall läggas ner i Örebro behandlas av kommunfullmäktige och inte av programnämnden för skolorna.