Mer pengar till överviktiga

Det blir varken skattehöjning eller några avgiftshöjningar inom landstinget i Örebro län nästa år, det enligt landstingets nya budget som presenterades på tisdagen. 

De styrande socialdemokraterna har tillsammans med centerpartiet och vänsterpartiet presenterat sitt förslag till landstingsbudget för 2008. Totalt är budgeten på drygt 6 miljarder kronor.

Landstingsledningen vill satsa 45 miljoner kronor nästa år på att minska köer och väntetider för de sjukdomar som omfattas av vårdgarantin.
Den överviktsenhet som just nu byggs upp på universitetssjukhuset ska få ytterligare knappt 3 miljoner kronor. Tre miljoner kronor satsas också på allvårdsavdelningarna på USÖ som behandlar äldre med flera olika sjukdomar.

Landstingsstyrelsen ordförande, socialdemokraten Marie-Louise Forsberg-Fransson säger att landstinget kommer att få ett överskott på runt 100 miljoner kronor i år och att landstinget har en stabil ekonomi även de närmsta åren.
Fram mot 2010 ser dock ekonomin kärvare ut enligt Forsberg-Fransson.

Opositionen, i form av moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, vill i sin alternativa budget satsa ytterligare 28 miljoner kronor på primärvården och psykiatrin. En åtgärd som oppositionen vill satsa extra pengar på är att barn med psykiska problem ska få vård snabbare.