Örebro kommun stödjer projekt för HBT personer

Örebro kommun ska satsa 100 000 kronor på att stötta HBT personer, det vill säga homo-, bi- och transsexuella i deras sociala situation. HBT personer har större psykisk ohälsa än övriga befolkningen.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande har sökt projektmedel för att sätta in stödåtgärder och det projektet stöds också av Örebro kommun.
Projektet, ska bland annat innehålla telefon- och e-postrådgivning, individuellt samtalsstöd och gruppsamtalsstöd. Programnämnden Social välfärd i Örebro kommer på torsdag att besluta om ekonomiskt stöd till projektet.